Detale torrenta
Wstecz

Nazwa PlikuWiedzmin_-_The_Witcher_[ENG]_[RIP]
Ściągnij Torrent/ Download Torrent:Pobierz torrent
Info Hash:d7f0af9e85f11c8fefb0fe5b51953f39859dd02c
Opis:The Witcher
Wied?min
producent: CD Projekt Red Studio
wydawca: Atari / Infogrames
dystrybutor PL: CD Projekt
kategoria: cRPG
 gry akcji

Data Premiery:
 ?wiat: 26 pa?dziernika 2007
 Polska: 26 pa?dziernika 2007

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 18+

no?nik: 1 DVD ? cena: 99,90 PLN
Rozs?dne wymagania sprz?towe:
Core 2 Duo 2.13 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 512 MB (GeForce 7900 lub lepsza), 8.5 GB HDD, Windows XP SP2/Vista.


Wied?min to gra RPG, przeznaczona przede wszystkim dla starszych graczy. Posiada prost?, lecz ciekaw? mechanik?, oraz z?o?on? intryg? oraz atrakcyjn? opraw? graficzn?. Dodatkow? jej zalet? jest umieszczenie akcji w ?wiecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Jednak konstrukcja scenariusza nie wymaga znajomo?ci dzie? pisarza. Akcja gry toczy si? w ?gotowym? ?wiecie, gdzie zar?wno postacie jak i poszczeg?lne lokacje s? cz??ci? wi?kszej ca?o?ci. Dzi?ki temu gracz mo?e ?atwo identyfikowa? si? z bohaterem oraz wydarzeniami w grze.

W grze wcielasz si? w rol? tytu?owego Wied?mina ? wojownika wyszkolonego i przygotowanego do walki z potworami. To zawodowiec, kt?ry korzysta ze specjalnych broni oraz mikstur, i posiada zdolno?ci, dzi?ki kt?rym jest znacznie szybszy ni? zwyk?y cz?owiek. Dawniej wied?mini tworzyli elitarn? grup? wojownik?w. Jako dzieci byli zabierani rodzicom i poddawani pr?bom oraz mutacjom, dzi?ki kt?rym uzyskali nadludzkie wr?cz umiej?tno?ci.

Niedawno zako?czona okrutna i krwawa wojna z po?udniowym cesarstwem Nilfgaardu i elfami wyniszczy?a p??nocne kr?lestwa. W?adza sk??conych i kr?tkowzrocznych kr?l?w s?abnie. W?r?d og?lnego chaosu i zam?tu pojawia si? ostoja ?adu - Zakon P?on?cej R??y. Mnisi-wojownicy obiecuj? zaprowadzi? prawo i porz?dek, a tak?e zjednoczy? Nordling?w. Rycerze g?osz?, ?e nadchodz?cy mr?z zwyci??y pot?ga ognia, kt?remu oddaj? cze??. Jednak szans? przetrwania kataklizmu maj? g??wnie ludzie wywodz?cy si? z czystej krwi Nordling?w. Zakon ro?nie w si??. Ma ju? nadania w kr?lestwie Aedirn, w kt?rym toczy walk? z elfami z Doliny Kwiat?w. Chce tak?e uzyska? przychylno?? w?adc?w dwunastu p??nocnych kr?lestw ? w tym celu zabiega o nadanie nieu?ytk?w, na kt?rych mieszkaj? elfy i grasuj? potwory.

Jednocze?nie na traktach i go?ci?cach zaczynaj? ponownie pojawia? si? hordy potwor?w, a w?r?d nich takie, kt?re wymar?y lub zosta?y wyt?pione wiele lat temu. ?eruj? na trupach, siej? strach i przera?enie w?r?d mieszka?c?w p??nocnych krain. Szerz? si? nawet niestworzone pog?oski, ?e kto? w tajemnicy hoduje monstra dla sobie tylko wiadomych cel?w.

W takich to ponurych czasach nasz bohater powraca do Kaer Morhen, zrujnowanej twierdzy wied?min?w, w kt?rej zosta? poddany zmianom i wyszkolony w fachu zab?jcy potwor?w. Kiedy wied?min dociera na miejsce, warownia zostaje zaatakowana przez tajemniczych napastnik?w. Kilku przebywaj?cych na miejscu wied?min?w musi odeprze? atak... i tutaj w?a?nie zaczyna si? ca?a historia. Jak b?dzie dalej, zale?y ju? tylko od twoich poczyna?.

   * Gracz wciela si? w Geralta z Rivii ? g??wnego bohatera cyklu opowiada? Andrzeja Sapkowskiego.
   * W czasie gry bohater odwiedzi miejsca znane z kart ksi??ek i spotka wiele postaci wyst?puj?cych zar?wno w sadze, jak i w opowiadaniach.
   * Geralt, Bohaterowie Niezale?ni i potwory opisani s? za pomoc? zestawu Cech. G??wny bohater poznaje tak?e Zdolno?ci, czyli sekretne ci?cia i znaki magiczne.
   * Decyzje gracza wp?ywaj? na zachowanie bohater?w niezale?nych. Wszystkie zachowania, dokonania i uczynki postaci s? zapami?tywane przez mieszka?c?w tego ?wiata.
   * W czasie zabawy bohater zdobywa Punkty do?wiadczenia przydzielane za pokonanych przeciwnik?w, czy te? za wykonanie zleconych mu zada?.
   * Postacie potrafi? wzywa? posi?ki, czeka? na ich nadej?cie, a nast?pnie atakowa? w grupie. Dzi?ki temu poczynanie przeciwnik?w przypomina bardziej naturalnie zachowanie si? cz?owieka.
   * Sekwencje walk powstawa?y przy u?yciu technologii motion capture, a za fizyk? cia? odpowiada Karma Engine firmy Criterion.
   * Gra wykorzystuje mocno zmodyfikowany silnik Aurora, firmy BioWare. Wzbogacono go m.in. o realistyczny cykl dnia i nocy, efekty pogodowe oraz zaawansowan? obs?ug? shader?w.
   * Muzyk? skomponowa? Adam Skorupa, za?o?yciel formacji ?Aural Planet?, tw?rca oprawy d?wi?kowej wielu polskich gier (m.in. Painkiller, seria Gorky).
Kategoria:Gry
Ocena:
Rozmiar:3.23 GB
Pokaż/Ukryj pliki:
0 files
Dodany:06/05/2008
Uploader:Wyślij jako anonimowy
Predkość:0 KB/sec
Ściągnięty:1089 raz(y)
peerów: seed(ów): 156, leecher(ów): 251 = 407 peerów
UaktualnijTorrent zewnętrzny
Ostatnia Aktualizacja21/03/2014 09:16:48


Brak komentarzy...


Wstecz